COFFEE LOVERS KFT.

székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14. I/4.
cégjegyzékszám: 06-09-023298
adószám: 25856279-2-06
e-mail: info@coffeelovers.hu
tel.: +36 70 381 1178
Pénzforgalmi jelzőszám: MKB Bank Zrt. – 10300002-10676188-49020019

Tárhelyszolgáltató:
BlazeArts Kft., mely a FORPSI kereskedelmi védjegye alatt működik
(székhelye: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 ,
cégjegyzékszáma: 03-09-109150, adószáma: 12539833-2-03).

A CoffeeLovers Kft-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII.törvény (Infotv.) 68.par. (6) bekezdése alapján a NAIH-115427/2017. számon nyilvántatásba vette, marketing – www.kave.hu, www.coffeeguest.com, www.kavezom.hu –  .”marketing célúadatkezelés.” megnevezésű adatkezelésre.